Χειρουργικη ακρας χειρος

Η χειρουργική άκρας χειρός εστιάζει στη θεραπεία παθήσεων του χεριού, οι οποίες είτε αποτελούν χρόνιες καταστάσεις είτε έχουν προκληθεί από τραυματισμούς.

Με δεδομένο δε ότι οι τραυματισμοί του άνω άκρου αποτελούν πάνω από το 30% των τραυματισμών του σώματος,  η χειρουργική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποκατάσταση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το χέρι.

Οι κατηγορίες όπου η χειρουργική άκρας χειρός βρίσκει εφαρμογή είναι οι φλεγμονές, που προκαλούνται συνήθως από τραυματισμό, οι εκφυλιστικές παθήσεις, που περιλαμβάνουν τα χρόνια σύνδρομα και τις αρθρίτιδες, οι όγκοι και τα εγκαύματα.

Φλεγμονώδεις παθήσεις

Η θεραπεία των φλεγμονωδών παθήσεων περνά μέσα από τη χορήγηση αντιοβιοτικών, αλλά και την ακινητοποίηση του χεριού. Όταν όμως δημιουργηθούν αποστήματα, κρίνεται επιτακτική η διάνοιξη και παροχέτευσή τους. Οι συνηθέστερες φλεγμονές είναι:

Περιονυχία: πρόκειται για φλεγμονή γύρω από το νύχι.

Πυόδερμα: είναι ένα επιφανειακό απόστημα.

Ερυσιπελατοειδές: προσβάλλει τα δάχτυλα, με τάσεις επέκτασης και προς την παλάμη.

Τενοντοελυτρίτις: πρόκειται για φλεγμονή των τενόντιων ελύτρων.

Εκφυλιστικές Παθήσεις

Στην κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων περιλαμβάνονται η νόσος Dupuytren, οι αρθρίτιδες και τα σύνδρομα στένωσης.

Μεταξύ των συνδρόμων στένωσης, που προκαλούνται από στένωση ελύτρων, συγκαταλέγονται:

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος.

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του De Quervain.

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και

Το σύνδρομο ωλένιου σωλήνα.

Στις αρθρίτιδες ανήκουν η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και η ουρική αρθρίτιδα.

Η δε νόσος Dupuytren (ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης) είναι μια κατηγορία μόνη της και προκαλεί σύγκαμψη των δακτύλων.

Οι όγκοι

Αν και σπάνιοι, μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους και στο χέρι. Οι πιο συνήθεις είναι:

Το γάγγλιο:  πρόκειται για κυστική διόγκωση στη ράχη του καρπού.

Οι επιδερμοειδείς κύστες: Εντοπίζονται στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού.

Τα αιμαγγειώματα και οι αγγειοδυσπλασίες: Πρόκειται για αγγειακές ανωμαλίες.

Το πυογόνο κοκκίωμα: είναι μια διόγκωση μετά από τραύμα.

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος: πρόκειται για μάζα που εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα δάκτυλα.

Το νεύρωμα, το νευρίνωμα, το σβάννωμα: είναι όγκοι που προέρχονται από το νευρικό ιστό.

Τα εγκαύματα

Τα εγκαύματα άκρας χειρός είναι συχνά και πρέπει να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατό.