Βραχιονοπλαστικη

Οι βραχίονες είναι ένα σημείο του σώματος που υποφέρει συνήθως από χαλάρωση ή συσσώρευση λίπους. Μάλιστα δύσκολα τα προβλήματα αυτά στη συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζονται με διατροφή και γυμναστική, γεγονός που καθιστά την βραχιονοπλαστική ιδανική επιλογή. Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που στοχεύει στην αποκατάσταση της χαλάρωσης των βραχιόνων, η οποία προκαλείται συνήθως από την ηλικία, την απώλεια βάρους και την παχυσαρκία.

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία, ενώ κατά τη διάρκειά της γίνεται τομή στο εσωτερικό του βραχίονα και αφαιρείται το περιττό δέρμα και ο λιπώδης ιστός. Η τομή αυτή κρύβεται στην περιοχή της μασχάλης. Όταν η χαλάρωση είναι μεγάλη, η τομή εκτείνεται κατά μήκος του εσωτερικού του βραχίονα από την μασχάλη ως τον αγκώνα. Όταν η χαλάρωση είναι μικρή ή μέτρια, η τομή δεν χρειάζεται να είναι εκτεταμένη.

Σε κάθε περίπτωση η ουλή που δημιουργείται από την τομή, μετά την πάροδο κάποιων μηνών βελτιώνεται και έχει τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο που δεν φαίνεται, αν τα χέρια δεν είναι σηκωμένα ψηλά.

Όταν μαζί με τη χαλάρωση υπάρχει περίσσεια λίπους, η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση. Πέραν της κλασικής βραχιονοπλαστικής υπάρχει και η δυνατότητα αναίμακτης βραχιονοπλαστικής με laser, με την οποία επιτυγχάνεται λιπόλυση. Ιδανικοί ασθενείς για την εν λόγω τεχνική είναι εκείνοι που εμφανίζουν περιττό λίπος στους βραχίονες χωρίς έντονη χαλάρωση.

Η κλασική βραχιονοπλαστική απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας, ενώ μετά την επέμβαση εμφανίζονται οιδήματα, τα οποία όμως υποχωρούν σταδιακά. Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση τοποθετείται πιεστική περίδεση.

Τα αποτελέσματα της βραχιονοπλαστικής φαίνονται άμεσα, εντός εξαμήνου όμως υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην εικόνα των βραχιόνων. Μάλιστα, αν ο ασθενής δεν αυξομειώσει το βάρος του, μπορεί να διατηρήσει αυτά τα αποτελέσματα για πολλά χρόνια. Πέραν της αισθητικής εικόνας, η βραχιονοπλαστική προσφέρει και βελτίωση στην κίνηση του βραχίονα, αλλά και λιγότερη εφίδρωση, ενώ ο ασθενής αποκτά μια σαφώς πιο νεανική όψη.

  • Η μεγάλη απώλεια βάρους
  • Η ηλικία
  • Η παχυσαρκία

 

Μέσω της κλασικής βραχιονοπλαστικής που επιφέρει άψογα αποτελέσματα αλλά και της αναίμακτης βραχιονοπλαστικής με laser.

Η βραχιονοπλαστική πραγματοποιείται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Έπειτα, διανοίγεται μια τομή στο εσωτερικό του βραχίονα και αφαιρείται το περίσσιο λίπος, μαζί με τον λιπώδη ιστό.

Ναι, η λιποαναρρόφηση που θα βοηθήσει με το περίσσιο λίπος της περιοχής.

Η βραχιονοπλαστική με laser ενδείκνυται όταν δεν υπάρχει έντονη χαλάρωση στην περιοχή.

 

Ο ασθενής θα παραμείνει στο νοσοκομείο μια ημέρα και ο πλαστικός χειρουργός θα συνιστήσει την τοποθέτηση πιεστικής περίδεσης για την μείωση του οιδήματος.

 

Τα αποτελέσματα είναι ορατά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου, θα παρατηρηθεί ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην όψη των βραχιόνων.

 

Ο ασθενής οφείλει να προσέχει τη διατροφή του και την αυξομείωση του βάρους του.