Συγγενεις Ανωμαλιες

 Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες είναι σχετικά σπάνιες και αφορούν σε ανωμαλίες του κρανίου και των μαλακών μορίων του προσώπου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σχιστία χείλους, η σχιστία υπερώας, αλλά και η συνύπαρξη δύο σχιστιών. Τα άτομα με σχιστίες παρουσιάζουν αλλοιωμένη δομή της στοματικής κοιλότητας, διαταραχές στο λόγο και προβλήματα στη σίτιση. Για την αντιμετώπιση τους απαιτείται συνδυασμός ιατρικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και η πλαστική, επανορθωτική χειρουργική.

Συγγενείς ανωμαλίες των μαστών

Σωληνωτός μαστός: Είναι μια συγγενής ανωμαλία των μαστών και αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. Ο σωληνωτός μαστός είναι υποαναπτυγμένος, ενώ διέπεται από μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως η ασυμμετρία των μαστών μεταξύ τους, η μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο μαστών, η πτώση των μαστών και οι μεγάλες, φουσκωτές θηλές. Λύση στους σωληνωτούς μαστούς δίνει ο πλαστικός χειρουργός, μέσω του ξεδιπλώματος των στραμμένων προς τα μέσα ιστών και της τοποθέτησης ενθεμάτων σιλικόνης.

Πολυθηλία: Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται μία ή περισσότερες επιπλέον θηλές είτε λίγο πιο κάτω από τη φυσιολογική είτε κατά μήκος των γαλακτικών γραμμών από τις μασχάλες μέχρι τις βουβωνικές περιοχές. Για την αφαίρεση των επιπλέον θηλών απαιτείται τοπική αναισθησία.

Αθηλία: Πρόκειται για την απουσία του συμπλέγματος θηλής-άλω, η οποία αντιμετωπίζεται με επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για τη δημιουργία νέας θηλής, όπως ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις της μαστεκτομής.

Αμαστία: Πρόκειται για συγγενή απουσία του μαστού και της θηλής, καθώς το στήθος δεν αναπτύσσεται κατά την έλευση της εφηβείας.

Υποπλασία: Στην περίπτωση αυτή το στήθος δεν έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά, με συνέπεια ή να είναι πολύ μικρό ή να υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών. Η υποπλασία αντιμετωπίζεται με αυξητική επέμβαση στήθους και χρήση ειδικών ενθεμάτων.

Ανισομαστία: Όταν υπάρχει σημαντική ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών, τόσο στο μέγεθος όσο και στο σχήμα τους, τότε έχουν την περίπτωση της ανισομαστίας. Μπορεί να χρειαστεί ένας συνδυασμός ανόρθωσης, σμίκρυνσης και αύξησης μαστών, για να αντιμετωπιστεί, ενώ συχνά απαιτείται και παρέμβαση στους μαστικούς αδένες

Έκτοπος μαστός: Είναι μια κληρονομική δυσπλασία και αναπτύσσεται κατά μήκος των γαλακτικών γραμμών. Ουσιαστικά εμφανίζεται ως ένας επιπλέον ατροφικός μαστός με θηλή και θηλαία άλω. Συνήθως βρίσκεται κοντά στους φυσιολογικούς μαστούς ή και στις μασχάλες.

Γιγαντομαστία: Έτσι χαρακτηρίζεται η περίπτωση των υπερμεγεθών μαστών, που πέραν του αισθητικού προβλήματος, μπορούν να προκαλέσουν μυοσκελετικά ή και αναπνευστικά προβλήματα. Η λύση είναι η επέμβαση για τη μείωση των μαστών.

Δυσμορφίες Θωρακικού Τοιχώματος ( Σύνδρομο Polland)

Το Σύνδρομο Polland είναι η απουσία λίπους και μυών στη μία πλευρά του θώρακα, που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη του βραχίονα, του χεριού και των δακτύλων της πλευράς αυτής. Εντοπίζεται συνηθέστερα στη δεξιά πλευρά του θώρακα και πιο συχνά στους άντρες. Μέρος των μυών του θώρακα μπορεί να έχουν επηρεαστεί ή να είναι απόντες, ενώ ελλιπώς αναπτυγμένοι μπορεί να είναι ο μαστός και η θηλή. Στη μεν πρώτη περίπτωση μπορούν να αξιοποιηθούν μυς από άλλες περιοχές του σώματος, ενώ στη δεύτερη να τοποθετηθούν ενθέματα σιλικόνης ή να εμφυτευθεί λίπος.

Συγγενείς ανωμαλίες των άκρων

Πρόκειται για διαταραχές στην ανάπτυξη των ιστών στα άκρα. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί ένα μέλος να λείπει εντελώς ή να υπάρχει μόνο ή άκρη του (μερομέλια), ενώ κάποιες φορές υπάρχουν όλα τα τμήματα του άκρου, αλλά το μήκος τους είναι ιδιαίτερα βραχύ (μικρομελία).

Αιμαγγειώματα προσώπου-σώματος

Τα αιμαγγειώματα, μη λειτουργικά αιμοφόρα αγγεία στο δέρμα, προέρχονται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων. Είναι ουσιαστικά καλοήθεις αγγειακές βλάβες, όπου συγκεντρώνονται πολλά διευρυμένα αγγεία κάτω από το δέρμα. Λύση μπορεί να δοθεί με το laser μέσω παλμού φωτός, ο οποίος οδηγεί σε θρόμβωση και εξάλειψη τους.

Συγγενείς ανωμαλίες των ώτων

Η πιο συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία του αυτιού είναι ο προέχων ους, ή αλλιώς το πεταχτό αυτί. Συνήθως απουσιάζει η ανθέλικα, άρα εξαφανίζεται η γωνία ανάμεσα στην κόγχη και στη σκάφη, ενώ υπάρχει και η περίπτωση της υπερανάπτυξης του χόνδρου της κόγχης, με συνέπεια να σχηματίζεται βαθιά κόγχη. Άλλες συγγενείς ανωμαλίες είναι τα παραπληρωματικά ωτία, ώτα κονίκλου ή κρεμάμενα κτλ. Επίσης οι συγγενείς ανωμαλίες του έξω ωτός μπορεί να αφορούν το πτερύγιο του ωτός με τη μορφή απλασίας ή δυσμορφίας (μικρωτία) είτε τον έξω ακουστικό πόρο με τη μορφή ατρησίας.

Συγγενείς ανωμαλίες των έξω γεννητικών οργάνων

Μια από τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες των έξω γεννητικών οργάνων στους άνδρες είναι η κρυψορχία. Πρόκειται για την καθήλωση του ενός ή και των δύο όρχεων στο όσχεο. Επίσης στις συγγενείς ανωμαλίες του έξω γεννητικού συστήματος της γυναίκας οι πιο γνωστές είναι η απλασία ή αγενεσία κόλπου, η κύστη του Gardner, το συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο, τα διαφράγματα του κόλπου, η υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου, η συνένωση των χειλέων του αιδοίου και η συγγενής ανωμαλία της κλειτορίδας.