Παραπληρωματικο νευρο

Σύνδρομο παραπληρωματικού νεύρου

Το παραπληρωματικό νεύρο αποτελεί κλάδο του αυχενικού νευρικού πλέγματος. Είναι κινητικό νεύρο, ένα από τα πλέον μακριά του εγκεφάλου, που εκτείνεται σε όλο το τμήμα του νωτιαίου μυελού. Ο ρόλος του είναι να νευρώνει τον στερνοκλειδομαστοειδή και τον τραπεζοειδή μυ, προκειμένου να στρέφεται το κεφάλι και να ανυψώνονται οι ώμοι, ενώ προκαλεί κινήσεις της μαλθακής υπερώας, του φάρυγγα και του λάρυγγα. Το παραπληρωματικό νεύρο σχηματίζεται από τη συνένωση της προμηκικής ρίζας, που εκφύεται από τον προμήκη μυελό, και της νωτιαίας ρίζας, που εκφύεται από την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού.

Το παραπληρωματικό νεύρο όμως αποτελεί και ευάλωτο σημείο κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων και των ανοιχτών βιοψιών. Όταν υπάρχει βλάβη σε αυτό, διαπιστώνεται μια σύσπαση του στερνοκλειδομαστοειδή προς τη μία ή την άλλη πλευρά με αντίστροφη στροφή του κεφαλιού ή προκαλείται αδυναμία του τραπεζοειδούς μυός. Σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί κάποια επέμβαση στην περιοχή του τραχήλου, μπορεί να προκύψει πόνος στον ώμο ή και πτώση του, αδυναμία του ασθενούς να σηκώσει το χέρι και γενικότερα προβλήματα στην περιοχή. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως συνέπειες βλάβης του παραπληρωματικού νεύρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μικροχειρουργική δίνει τη λύση, καθώς επιτρέπει να νευρωθούν εκ νέου ο στερνοκλειδομαστοειδής και ο τραπεζοειδής μυς.

Για τη διάγνωση βλαβών στο παραπληρωματικό νεύρο, που μπορεί να είναι μικρής ή μεγάλης έντασης, απαιτείται ηλεκτρομυογράφημα.