ΜΠΟΤΟΞ Μασχαλης/Πελματος

Υπεριδρωσία στις μασχάλες και πέλματα

Το ΜΠΟΤΟΞ δεν είναι μόνο ένα εργαλείο αισθητικής βελτίωσης του προσώπου, αλλά δίνει αποτελεσματικές λύσεις και σε μια σειρά άλλων προβλημάτων. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι η υπεριδρωσία σε μασχάλες και πέλματα, η οποία απασχολεί ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Η υπερβολική εφίδρωση δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα, αλλά συχνά επηρεάζει την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ασθενούς.

Ποια είναι τα αίτια τις υπεριδρωσίας;

Αιτία της υπεριδρωσίας είναι η υπερβολική δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού πλέγματος του οργανισμού και αφορά κυρίως τους ιδρωτοποιούς αδένες σε μασχάλες και πέλματα.

Ποιος είναι ο τρόπος δράσης του ΜΠΟΤΟΞ τις υπεριδρωσίας;

Ουσιαστικά το ΜΠΟΤΟΞ εμποδίζει προσωρινά την έκκριση των χημικών που ενεργοποιούν τους ιδρωτοποιούς αδένες, διακόπτει δηλαδή το νευρικό ερέθισμα που φτάνει στους εν λόγω αδένες και τους δίνει τη σχετική εντολή. Με 12 έως 20 τσιμπήματα στις πάσχουσες περιοχές, όπως είναι οι μασχάλες και τα πέλματα, η διαφορά είναι μεγάλη. Πάντως η εφαρμογή ΜΠΟΤΟΞ δεν διακόπτει τη φυσιολογική παραγωγή ιδρώτα, απλώς εμποδίζει την υπερβολική εφίδρωση.

Πότε δρά το ΜΠΟΤΟΞ στην υπεριδρώσια;

Μετά το ΜΠΟΤΟΞ η υπερβολική εφίδρωση μειώνεται σε μεγάλο βαθμό εντός δύο ημερών, ενώ τα πλήρη αποτελέσματα της μεθόδου γίνονται ορατά εντός της πρώτης εβδομάδας. Με την εφαρμογή του ΜΠΟΤΟΞ η εφίδρωση μειώνεται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 50% για 8 στους 10 ασθενείς.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια μέθοδο απλή, εύκολη και αποτελεσματική, η οποία συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας των ασθενών που πάσχουν από υπεριδρωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας;

Συχνά, μειώνοντας το πρόβλημα της υπεριδρωσίας, περιορίζεται και η κακοσμία που τη συνοδεύει. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος σε μασχάλες και πέλματα.

Πόσο διάρκεια έχει το ΜΠΟΤΟΞ στην υπεριδρωσία;

Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα του ΜΠΟΤΟΞ για την αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας δεν είναι μόνιμα, οπότε χρειάζεται επανάληψη εφαρμογής της μεθόδου. Ειδικότερα, στην περίπτωση της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας το ΜΠΟΤΟΞ επιτυγχάνει διακοπή της υπερβολικής παραγωγής ιδρώτα για περίοδο 6 έως 9 μηνών, ενώ στην περίπτωση της υπεριδρωσίας των πελμάτων για διάστημα 5 έως 7 μηνών.