Μαρία

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά και απο εδώ για τη χειρουργική επέμβαση βλεφάρων που πραγματοποιήσαμε. Κάνατε μια θαυμάσια δουλειά και έχω πάρει υπέροχα συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα. Πολλά ευχαριστώ επίσης και για στο άψογο προσωπικό σας.