Εγκαύματα και πρώτες βοήθειες

Το έγκαυμα είναι ένα τραύμα που μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο ανθρώπινο σώμα και να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια ζωής. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε τις πρώτες στιγμές μετά από ένα έγκαυμα, προτού απευθυνθούμε σε ιατρική βοήθεια. Το έγκαυμα με κριτήριο του σοβαρότητά […]

Read More…